LICEUL

TEHNOLOGIC

FELDRU


Adresa Facebook
E-mail: gsfeldru@yahoo.com
Telefon: 0263 374 315
Loc. Feldru, Str. Vasile Naşcu,
Nr. 143, Cod 427080,
Jud. Bistriţa-Năsăud.
Cod Fiscal: 13615199

       EURO 200 - Ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2024
       Calendar EURO 200 - 2024
       HOTĂRÂRE Nr. 1294 din 13 august 2004
       LEGE Nr. 269 din 16 iunie 2004


       Proiect Erasmus
       "Cheia succesului în învăţământul profesional: Învţarea digitală şi practici sustenabile"


       INFORMAŢII BURSE 2023-2024

       ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor - detalii aici -
       Cerere BURSĂ SOCIALĂ VENITURI MICI / VENIT MEDIU LUNAR 949/MEMBRU - detalii aici -
       Cerere BURSĂ SOCIALĂ MEDICALĂ - detalii aici -
       Cerere BURSĂ SOCIALĂ ORFANI/FAMILIE MONOPARENTALA/PLASAMENT - detalii aici -


       BURSE ŞCOLARE 2021-2022 - detalii aici -

       15 Noiembrie 2021
       Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat din Liceul Tehnologic Feldru

       Nr. total angajaţi: 82.
       Nr. total angajaţi vaccinaţi: 63.
       Ponderea vaccinării este de 76,83%


       VIZIUNEA ŞCOLII

       Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii, ţinând seama de particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.

       Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre, implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.

       La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!

       "Educaţia ar fi mult mai eficientă dacă scopul ei ar fi de a face ca fiecare băiat şi fată să îşi dorească la terminarea şcolii să ştie mai mult din ceea ce nu cunoaşte şi să fie impregnat cu o dorinţă de cunoaştere care să ţină o viaţă."

WILLIAM HALEY


       MISIUNEA ŞCOLII

       Liceul Tehnologic Feldru, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile personale.

       În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei situaţii.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

       Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, economice de piaţă, competiţie a valorilor şi stat de drept, semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie, administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea ade capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales, profilarea de caractere apte să propăşească această societate.

       Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv.

       Misiunea şcolii noastre constă în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii.

       Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a partenerilor sociali.

       Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei "personalităţi" a Liceului Tehnologic Feldru.

"Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă; educaţia este însăşi viaţa."

JOHN DEWEY

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU © NEOHAN CONSULT www.neohan.ro Toate drepturile rezervate.